INFO:

Siro d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Sjedište: Martićeva 14f, HR - 10000 Zagreb
OIB: 61744619700Poslovni račun kod Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59, Zagreb:
Žiroračun: 2484008-1102729614
IBAN: HR6524840081102729614

Siro d.o.o. za proizvodnju i trgovinu privatno je trgovačko društvo.

Osnovano je 2004. godine upisom u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem poslovnog subjekta 1888382.<br />
Temeljni kapital u iznosu 20.000 HRK u cijelosti je uplaćen. Direktor i član uprave društva je Marko Petreković, dipl.ing.

BUY NOW